Community Council

Migration to http://RadyrAndMorganstown.org

Please note that pages relating to the Community Council are no longer updated on this site and will shortly be removed. To access all Radyr and Morganstown Community Council related content please visit their new site – http://RadyrAndMorganstown.org

Welcome to Radyr and Morganstown Community Council Pages

All Full Council and Committee meetings are held on a Thursday at 7.00pm at the Old Church Rooms, Park Road, Radyr. Our meetings are open to the public and we very much look forward to your attendance.

Please let the Clerk know in advance of the meeting if you have any special access requirements. There are disabled parking bays in the car park to the front of the building.

Full Council Meeting Dates for 2018-2019:

17th May 2018 (Annual & Full Council)

20th June 2018 (Wednesday)

19th July 2018

August Recess

20th September 2018

18th October 2018

15th November 2018

December Recess

17th January 2019

21st February 2019

21st March 2019

18th April 2019

16th May 2019 (Annual & Full Council)

Finance Committee (7pm) and Environment Committee (7.45pm or *7.00pm) Dates for 2018-2019:

All Committee meetings are held on a Thursday at the Old Church Rooms, Park Road, Radyr.

Finance Committee Meetings:

5th July 2018

August Recess

6th September 2018

1st November 2018

December Recess

10th January 2019 – please note change of date.

7th March 2019

2nd May 2019

Environment Committee Meetings: (*7.00pm when there is no Finance Meeting)

7th June 2018

5th July 2018

August Recess

6th September 2018

4th October 2018

1st November 2018

December Recess

9th January 2019 – please note change of date.

7th February 2019

7th March 2019

2nd May 2019

Planning Meetings: To be held as and when required

Publicity Meetings: 30th May 2018 – 7.00pm, 4th October 2018, 7th February 2019, 4th April 2019 at 7.45pm

The Community Council is the latest in a council heritage which has served R&M since 1884. It is now an elected body serving the three wards of Radyr South, Radyr North and Morganstown. There are four councillors for each ward. R&MCC is politically neutral and no councillor stands on a political ticket.

R&MCC is a statutory consultee on community planning and we represent R&M on issues that affect the community such as the Local Development Plan. We respond to consultations from Welsh Government and Cardiff Council to give R&MCC’s position and views on new policy which will affect the community.

We finance our activities through the annual precept which is raised through council tax. This pays for the running of the council, grants to local organisations and supporting local facilities like Morganstown Village Hall. It also pays for the maintenance of the Old Church Rooms and management of land in Radyr Woods and Pentwyn Park, all of which we own. It pays for our management of land on behalf of Cardiff Council at Radyr Woods, Windsor Gardens, Granny Park and Dan-y-Bryn Woods where we cut the grass and look after the trees, paths, bins and seats. Radyr Woods is managed on our behalf by the Wardens and we finance their woodland activities.

We pay for the three community Christmas trees and lights and the lights in Station Road. We own the R&M website and work with the web team, financing all the site developments as well as the regular maintenance.  Editorial control of the site, except for the Community Council pages, rests with the Web Team.

We fund the hanging baskets along Station Road, which bring a splash of colour to the parade of shops and are enjoyed by shoppers, traders and visitors to the area.

Each May we host a reception in the Old Church Rooms to thank representatives of all the local groups for their commitment to the community.

The Finance Committee and the Environment Committee usually meet on the 1st Thursday of each month (except August and December) and make recommendations to the main Community Council meeting held on the 3rd Thursday of each month (except August and December). All meetings of the Community Council are open to the public and time is set aside for you to raise issues with the members.

If you would like to know more then please contact the Clerk, on 029 20842213 or at clerk@radyr.wales

 

We look forward to seeing you at one of our meetings soon.

Office Opening Hours: Monday Closed, Tuesday 9.30-1.00pm, Wednesday 9.30-1.00pm, Thursday 9.30-1.00pm, Friday 9.30-1.00pm

Croeso i Dudalennau Cyngor Cymuned Radur a Threforgan

Mae’r Cyngor Cymuned yn gorff etholedig sy’n gwasanaethu’r tair ward o Dde Radur, Gogledd Radur a Threforgan.

Rydym yn hawlio cyfran o’r dreth ac mae gennym swm sylweddol o dir dan ein rheolaeth, e.e. Coedwigoedd Radur, Gerddi Windsor, Parc Pentwyn, Coedwigoedd Dan-y-Bryn ac, wrth gwrs, Hen Ystafelloedd yr Eglwys.

Y Pwyllgor Cyllid a Phwyllgor yr Amgylchedd sy’n gwneud prif waith y Cyngor. Mae’r rhain wedyn yn bwydo’r wybodaeth i brif gyfarfod y Cyngor Cymuned a gynhelir, fel arfer, ar y pedwerydd dydd Iau yn y mis. Mae pob cyfarfod o’r Cyngor Cymuned yn agored i’r cyhoedd, a neilltuir amser i chi i godi materion gyda’r aelodau.

Rydym yn cefnogi gwefan Radur yn llawn – yn ariannol yn ogystal rhoi cefnogaeth i y we. Gobeithiwn y bydd y wybodaeth ar y tudalennau a ganlyn yn rhoi digonedd o wybodaeth ar sut y mae’r Cyngor Cymuned yn rhedeg a’i gyfrifoldebau. Os hoffech wybod mwy, yna cysylltwch Clerc.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn un o’n cyfarfodydd yn fuan.